Veiligheid

Blauwwind is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van offshore windpark Borssele III & IV. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor zaken als gezondheid, veiligheid en bescherming van de omgeving van het project.

“Tijdens de operationele fase staan gezondheid, veiligheid, beveiliging en interactie met onze omgeving voorop. Er wordt het hele jaar door in het windmolenpark gewerkt. Daarom is het van fundamenteel belang dat we een onze focus behouden als het gaat om veilige operaties. We streven naar continue verbetering, proactieve betrokkenheid en bevorderen een positieve veiligheidscultuur binnen de gehele organisatie. We hanteren het motto "No Harm on Our Windfarm", waar we echt achter staan. Iedereen moet zich veilig voelen op zijn of haar werkplek.”

Luke Machen, Operationeel Directeur

Goal Zero
Blauwwind behandelt gezondheid, veiligheid en milieubescherming als cruciale bedrijfsactiviteiten en heeft zich daarom als consortium gecommitteerd aan Goal Zero.

Dit betekent:

  • Geen letsel voor mensen
  • Geen schade aan flora en fauna
  • Geen vergunningsschendingen

Gedragscode
Om deze doelstellingen te behalen heeft Blauwwind een gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor alle aannemers die aan het project verbonden zijn. Dit zorgt dat er extra aandacht is voor veiligheid en dat het een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk vormt.

Veilige werksystemen
Eneco Wind Offshore Operations is de leverancier van assetmanagement diensten aan Blauwwind en voert het terreinbeheer en de dagelijkse werkzaamheden van het project uit. Het windpark hanteert de life saving rules van Eneco, die bij de introductie van het project door iedereen worden overgenomen.

Unexploded Ordnances (UXO's)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er zogeheten UXO’s, oftewel niet-ontplofte munitie, in de Noordzee blijven liggen. Nadat deze zijn weggehaald uit het gebied waar het windpark komt, beginnen de werkzaamheden.

FaunaGuard
Om proactief zeedieren te weren, werd onder meer de FaunaGuard van Van Oord gebruikt. Dit is een innovatief akoestisch apparaat dat gebruikmaakt van onderwaterakoestiek om zeedieren tijdelijk te verjagen, zodat ze geen last hebben van de bouwactiviteiten. De marine zet dit apparaat ook in bij het opruimen van de UXO’s.

No harm banner

Noise Mitigation System
Om het onderwatergeluid tijdens de installatie te verminderen, was Van Oord's offshore installatieschip Aeolus uitgerust met het AdBm Noise Mitigation System (NMS). De NMS werd ingezet als een jaloeziesysteem dat rond de monopile naar de zeebodem werd verlaagd. Het systeem reduceert specifieke frequenties door gebruik te maken van gespecialiseerde akoestische resonatoren. Lees meer over het NMS

Milieubescherming
Met alle ontwikkelingen die op de Noordzee plaatsvinden en kijkend naar de verschillende functies van het gebied, vindt Blauwwind het belangrijk om de natuur te beschermen. Ter ondersteuning van natuurbehoud deed het consortium bijvoorbeeld mee aan een pilot om platte oesters te plaatsen op turbine funderingen. Blauwwind staat bovendien open voor gesprekken met belanghebbenden over andere initiatieven. Ook neemt Blauwwind in samenwerking met Rijkswaterstaat deel aan het gezamenlijk gebruik initiatief cluster Borssele, zie hun website voor meer details.

Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

DGE

Diamond Generating Europe, een 100%-dochteronderneming van Mitsubishi Corporation, is een dynamisch, vooruitstrevend bedrijf met ambitieuze plannen voor groei in de elektriciteitsproductie en andere elektriciteitssectoren. DGE beheert een maatwerkportfolio van hernieuwbare en energie-efficiënte activa in Europa en het Midden-Oosten en is bezig met de ontwikkeling van projecten in Afrika. De missie van het bedrijf is om efficiënte, flexibele en betaalbare energie te produceren en leveren.

Van Oord

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt bijna 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bedrijf bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de onderneming zijn 150-jarig bestaan en werd het Predicaat Koninklijk toegekend.