Veiligheid

Blauwwind is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van offshore windpark Borssele III & IV. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor zaken als gezondheid, veiligheid en bescherming van de omgeving van het project.

“Tijdens de operationele fase staat veiligheid, beveiliging en interactie met onze omgeving voorop. Er wordt het hele jaar door in het windmolenpark gewerkt, daarom is het van fundamenteel belang dat we onze focus en niet-aflatende aandacht houden als het gaat om veilige operaties. We streven naar continue verbetering, proactieve betrokkenheid en bevorderen een positieve veiligheidscultuur binnen de gehele organisatie. We hanteren het motto “No Harm on Our Windfarm”, waar we echt achter staan. Elk individu moet zich veilig en zeker voelen op zijn of haar werkplek.”

Luke Machen, Operationeel Directeur

Goal Zero
Blauwwind behandelt gezondheid, veiligheid en milieubescherming als cruciale bedrijfsactiviteiten en heeft zich daarom als consortium gecommitteerd aan Goal Zero.

Dit betekent:

  • Geen letsel voor mensen
  • Geen schade aan flora en fauna
  • Geen vergunningsschendingen

Gedragscode
Om deze doelstellingen te behalen heeft Blauwwind een gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor alle aannemers die aan het project verbonden zijn. Dit zorgt dat er extra aandacht is voor veiligheid en dat het een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk vormt.

Veilige werksystemen
Eneco Wind Offshore Operations is de leverancier van assetmanagement diensten aan Blauwwind en voert het terreinbeheer en de dagelijkse werkzaamheden van het project uit. Het windpark hanteert de life saving rules van Eneco, die bij de introductie van het project door iedereen worden overgenomen.

Unexploded Ordnances (UXO's)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er zogeheten UXO’s, oftewel niet-ontplofte munitie, in de Noordzee blijven liggen. Nadat deze zijn weggehaald uit het gebied waar het windpark komt, beginnen de werkzaamheden.

FaunaGuard
Om proactief zeedieren te weren, werd onder meer de FaunaGuard van Van Oord gebruikt. Dit is een innovatief akoestisch apparaat dat gebruikmaakt van onderwaterakoestiek om zeedieren tijdelijk te verjagen, zodat ze geen last hebben van de bouwactiviteiten. De marine zet dit apparaat ook in bij het opruimen van de UXO’s.

No harm banner

Noise Mitigation System
Om het onderwatergeluid tijdens de installatie te verminderen, was Van Oord's offshore installatieschip Aeolus uitgerust met het AdBm Noise Mitigation System (NMS). De NMS werd ingezet als een jaloeziesysteem dat rond de monopile naar de zeebodem werd verlaagd. Het systeem reduceert specifieke frequenties door gebruik te maken van gespecialiseerde akoestische resonatoren. Lees meer over het NMS

Milieubescherming
Met alle ontwikkelingen die op de Noordzee plaatsvinden en kijkend naar de verschillende functies van het gebied, vindt Blauwwind het belangrijk om de natuur te beschermen. Ter ondersteuning van natuurbehoud deed het consortium bijvoorbeeld mee aan een pilot om platte oesters te plaatsen op turbine funderingen. Blauwwind staat bovendien open voor gesprekken met belanghebbenden over andere initiatieven. Ook neemt Blauwwind in samenwerking met Rijkswaterstaat deel aan het gezamenlijk gebruik initiatief cluster Borssele, zie hun website voor meer details.

Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

INPEX

Met het doel een geïntegreerd energiebedrijf te worden dat bijdraagt aan een stabiele energievoorziening aan bredere gemeenschappen, zet INPEX zich via haar Europese dochteronderneming INPEX Renewable Energy Europe Ltd (IREE), gevestigd in Londen, in voor het commercialiseren van hernieuwbare energiebronnen en het versterken van onderzoek en ontwikkeling (R&D)-activiteiten voor de volgende generatie. INPEX en IREE zullen, na de overname van Blauwwind, het zakelijke potentieel van verschillende soorten hernieuwbare energie blijven onderzoeken, zoals geothermie, dat synergieën heeft met conventionele olie- en gasontwikkeling, evenals offshore windenergie en CO2-methanisering.

Luxcara

Luxcara is een onafhankelijke vermogensbeheerder die institutionele beleggers investeringsmogelijkheden biedt in de internationale markt voor duurzame energie. Het door de eigenaar geleide bedrijf werd opgericht in 2009. Luxcara verwerft, structureert, financiert en exploiteert hernieuwbare energie en gerelateerde infrastructuurprojecten als een langetermijninvesteerder. Het bedrijf is gespecialiseerd in het structureren van overeenkomsten voor de aankoop van stroom op de vrije markt. Luxcara's portfolio omvat zonne- en windenergiecentrales in heel Europa met een totale capaciteit van ongeveer 4 gigawatt en een investeringsvolume van ongeveer 4 miljard euro. Met dit uitstekende trackrecord is Luxcara een van Europa's meest ervaren vermogensbeheerders voor investeringen in hernieuwbare energie.