Veelgestelde vragen

Krijgen jullie overheidssubsidie voor dit windpark?
Ja. Toen Blauwwind in december 2016 de vergunning kreeg toegewezen, werden offshore windparken met subsidie gebouwd. Minister Kamp van Economische Zaken maakte destijds bekend dat Blauwwind het windpark ging aanleggen voor een subsidieprijs van 5,45 eurocent per kWh. Dit is een drastische kostenreductie ten opzichte van het vorige offshore windpark. Het maximale subsidiebedrag dat de overheid beschikbaar stelde was 11,975 eurocent per kWh.

Wat is de rol van offshore wind in de energietransitie?
Doordat de Noordzee ondiep is, er veel wind waait en de windgebieden relatief dicht bij de kust liggen, zijn de omstandigheden voor offshore windparken ideaal. Hierdoor kan offshore wind een grote rol spelen in de Nederlandse energietransitie.

Wat is de bijdrage van Borssele III & IV aan de Nederlandse energietransitie?
Het offshore windpark Borssele III & IV heeft een geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW, waarmee duurzame stroom wordt opgewekt met het equivalent van 2,5% van de Nederlandse elektriciteitsvraag (ref. CBS, 2019). De bouw van dit windpark op zee is gebaseerd op een van de afspraken uit het Energieakkoord van 2013 voor duurzame groei, waarin staat dat in 2023 in totaal 4.450 MW wind op zee operationeel moet zijn om 16% duurzame energieproductie te realiseren. Borssele III & IV levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Wat is de rol van de RVO?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de locatiegegevens die informatie verschaffen voor FEED-onderzoeken en concurrerende offertes in de aanbestedingen mogelijk maken. Voor meer informatie ga naar de website van RVO en de pagina specifiek voor het Borssele project.

Waar gaat de opgewekte energie heen?
Het offshore windpark Borssele III & IV heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW. Shell Energy Europe Limited en Eneco hebben contracten afgesloten om elk 50% van de stroom te verkopen. Bekijk de onderstaande video om te zien waar de elektriciteit van Blauwwind zal worden gebruikt:

Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

INPEX

Met het doel een geïntegreerd energiebedrijf te worden dat bijdraagt aan een stabiele energievoorziening aan bredere gemeenschappen, zet INPEX zich via haar Europese dochteronderneming INPEX Renewable Energy Europe Ltd (IREE), gevestigd in Londen, in voor het commercialiseren van hernieuwbare energiebronnen en het versterken van onderzoek en ontwikkeling (R&D)-activiteiten voor de volgende generatie. INPEX en IREE zullen, na de overname van Blauwwind, het zakelijke potentieel van verschillende soorten hernieuwbare energie blijven onderzoeken, zoals geothermie, dat synergieën heeft met conventionele olie- en gasontwikkeling, evenals offshore windenergie en CO2-methanisering.

Luxcara

Luxcara is een onafhankelijke vermogensbeheerder die institutionele beleggers investeringsmogelijkheden biedt in de internationale markt voor duurzame energie. Het door de eigenaar geleide bedrijf werd opgericht in 2009. Luxcara verwerft, structureert, financiert en exploiteert hernieuwbare energie en gerelateerde infrastructuurprojecten als een langetermijninvesteerder. Het bedrijf is gespecialiseerd in het structureren van overeenkomsten voor de aankoop van stroom op de vrije markt. Luxcara's portfolio omvat zonne- en windenergiecentrales in heel Europa met een totale capaciteit van ongeveer 4 gigawatt en een investeringsvolume van ongeveer 4 miljard euro. Met dit uitstekende trackrecord is Luxcara een van Europa's meest ervaren vermogensbeheerders voor investeringen in hernieuwbare energie.