Veelgestelde vragen

Krijgen jullie overheidssubsidie voor dit windpark?
Ja. Toen Blauwwind in december 2016 de vergunning kreeg toegewezen, werden offshore windparken met subsidie gebouwd. Minister Kamp van Economische Zaken maakte destijds bekend dat Blauwwind het windpark ging aanleggen voor een subsidieprijs van 5,45 eurocent per kWh. Dit is een drastische kostenreductie ten opzichte van het vorige offshore windpark. Het maximale subsidiebedrag dat de overheid beschikbaar stelde was 11,975 eurocent per kWh.

Wat is de rol van offshore wind in de energietransitie?
Doordat de Noordzee ondiep is, er veel wind waait en de windgebieden relatief dicht bij de kust liggen, zijn de omstandigheden voor offshore windparken ideaal. Hierdoor kan offshore wind een grote rol spelen in de Nederlandse energietransitie.

Wat is de bijdrage van Borssele III & IV aan de Nederlandse energietransitie?
Het offshore windpark Borssele III & IV heeft een geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW, waarmee duurzame stroom wordt opgewekt met het equivalent van 2,5% van de Nederlandse elektriciteitsvraag (ref. CBS, 2019). De bouw van dit windpark op zee is gebaseerd op een van de afspraken uit het Energieakkoord van 2013 voor duurzame groei, waarin staat dat in 2023 in totaal 4.450 MW wind op zee operationeel moet zijn om 16% duurzame energieproductie te realiseren. Borssele III & IV levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Wat is de rol van de RVO?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor het verzamelen van de locatiegegevens die informatie verschaffen voor FEED-onderzoeken en concurrerende offertes in de aanbestedingen mogelijk maken. Voor meer informatie ga naar de website van RVO en de pagina specifiek voor het Borssele project.

Waar gaat de opgewekte energie heen?
Het offshore windpark Borssele III & IV heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW. Shell Energy Europe Limited en Eneco hebben contracten afgesloten om elk 50% van de stroom te verkopen. Bekijk de onderstaande video om te zien waar de elektriciteit van Blauwwind zal worden gebruikt:

Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

DGE

Diamond Generating Europe, een 100%-dochteronderneming van Mitsubishi Corporation, is een dynamisch, vooruitstrevend bedrijf met ambitieuze plannen voor groei in de elektriciteitsproductie en andere elektriciteitssectoren. DGE beheert een maatwerkportfolio van hernieuwbare en energie-efficiënte activa in Europa en het Midden-Oosten en is bezig met de ontwikkeling van projecten in Afrika. De missie van het bedrijf is om efficiënte, flexibele en betaalbare energie te produceren en leveren.

Van Oord

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt bijna 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bedrijf bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de onderneming zijn 150-jarig bestaan en werd het Predicaat Koninklijk toegekend.