Blauwwind Photos Trip Aeolus 2020 08

Over het project

Blauwwind werkt aan de bouw van het offshore windpark Borssele III & IV met een geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW. Het windpark is 146 km2 groot en biedt ruimte aan 77 turbines die samen genoeg groene stroom produceren voor ongeveer 825.000 huishoudens.

Achtergrond
In 2013 sloten 40 partijen het Energieakkoord voor duurzame groei. Hierin is afgesproken dat er in 2023 voldoende windmolens op zee operationeel moeten zijn om in totaal 4450 MW aan windenergie te leveren. Dit is nodig om de doelstelling van 16% hernieuwbare energieopwekking in 2023 te realiseren.

Gebieden in de Noordzee

Als onderdeel van de uitvoering van het Energieakkoord heeft de overheid een aantal gebieden in de Noordzee aangewezen waar offshore windparken gebouwd mogen worden.

Randvoorwaarden

De overheid regelt alle randvoorwaarden voor de aanleg van de windparken: gunstige locaties, de juiste vergunningen en aansluiting op het elektriciteitsnet. Het windpark Borssele III & IV wordt straks via het TenneT Borssele Beta offshore transformatorstation verbonden met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Onderzoek en subsidie
Ook doet de overheid onderzoek naar de opbouw van de kavels, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens. Hierdoor is dit niet langer nodig na toekenning van de vergunning. Bovendien stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar voor de aanleg van windparken.

Bekijk hieronder de video over hoe een monopile wordt gemaakt

Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

DGE

Diamond Generating Europe, een 100%-dochteronderneming van Mitsubishi Corporation, is een dynamisch, vooruitstrevend bedrijf met ambitieuze plannen voor groei in de elektriciteitsproductie en andere elektriciteitssectoren. DGE beheert een maatwerkportfolio van hernieuwbare en energie-efficiënte activa in Europa en het Midden-Oosten en is bezig met de ontwikkeling van projecten in Afrika. De missie van het bedrijf is om efficiënte, flexibele en betaalbare energie te produceren en leveren.

Van Oord

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt bijna 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bedrijf bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de onderneming zijn 150-jarig bestaan en werd het Predicaat Koninklijk toegekend.

Infographic nl