Press photo's

DJI 0093
DJI 0056
DJI 0116
DJI 0125
DJI 0111
DJI 0090
DJI 0085
DSC06410

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers heeft meer dan 165 jaar ervaring in het beheer van de activa van de Swiss Life Group. Deze verzekeringsachtergrond heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de beleggingsfilosofie van Swiss Life Asset Managers, die wordt beheerst door principes als waardebehoud, het genereren van consistente en duurzame prestaties en een verantwoorde benadering van risico's. Swiss Life Asset Managers biedt deze bewezen aanpak aan externe klanten in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Het Infrastructure Equity-platform van Swiss Life Asset Managers beheert voor haar klanten en partners actief investeringen in niet-beursgenoteerde infrastructuuractiva en bedrijven in alle belangrijke subsectoren van de infrastructuur, waaronder een wereldwijd gediversifieerde hernieuwbare energieportefeuille van meer dan 5,7 GW.

INPEX

Met het doel een geïntegreerd energiebedrijf te worden dat bijdraagt aan een stabiele energievoorziening aan bredere gemeenschappen, zet INPEX zich via haar Europese dochteronderneming INPEX Renewable Energy Europe Ltd (IREE), gevestigd in Londen, in voor het commercialiseren van hernieuwbare energiebronnen en het versterken van onderzoek en ontwikkeling (R&D)-activiteiten voor de volgende generatie. INPEX en IREE zullen, na de overname van Blauwwind, het zakelijke potentieel van verschillende soorten hernieuwbare energie blijven onderzoeken, zoals geothermie, dat synergieën heeft met conventionele olie- en gasontwikkeling, evenals offshore windenergie en CO2-methanisering.

Glennmont Partners

Glennmont Partners is een van de grootste fondsbeheerders van Europa die zich uitsluitend richt op investeringen in schone energie-infrastructuur. Glenmont haalt langetermijnkapitaal op om te investeren in projecten voor alternatieve energieopwekking, zoals windmolenparken, biomassacentrales, zonneparken en kleinschalige waterkrachtcentrales. Glenmont heeft een gespecialiseerd, internationaal team met een enorme collectieve ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten voor de opwekking van duurzame energie. Het team werkt al sinds 2007 samen en heeft een reputatie opgebouwd voor het doen van intelligente langetermijninvesteringen die absoluut rendement opleveren. In 2021 werd Glennmont overgenomen door Nuveen, de vermogensbeheertak van TIAA.

Eneco

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Eneco is betrokken als mede-eigenaar en/of operator bij 8 windparken in Nederland en België. Eneco is 10% aandeelhouder in het Blauwwind consortium en neemt 50% van de stroom af. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

Luxcara

Luxcara is een onafhankelijke vermogensbeheerder die institutionele beleggers investeringsmogelijkheden biedt in de internationale markt voor duurzame energie. Het door de eigenaar geleide bedrijf werd opgericht in 2009. Luxcara verwerft, structureert, financiert en exploiteert hernieuwbare energie en gerelateerde infrastructuurprojecten als een langetermijninvesteerder. Het bedrijf is gespecialiseerd in het structureren van overeenkomsten voor de aankoop van stroom op de vrije markt. Luxcara's portfolio omvat zonne- en windenergiecentrales in heel Europa met een totale capaciteit van ongeveer 4 gigawatt en een investeringsvolume van ongeveer 4 miljard euro. Met dit uitstekende trackrecord is Luxcara een van Europa's meest ervaren vermogensbeheerders voor investeringen in hernieuwbare energie.

Octopus Energy Generation

Octopus Energy Generation stimuleert de duurzame energieagenda en bouwt groene stroom voor de toekomst. Dit betekent de markt opnieuw vormgeven door het voortouw te nemen in de overgang naar een schonere, groenere toekomst door middel van duurzame projecten die nauwer verbonden zijn met klanten en bedrijven. Als een van Europa's grootste investeerders in hernieuwbare energie is het gespecialiseerde team voor fondsbeheer in 2010 van start gegaan met de missie om de overgang naar een toekomst die wordt aangedreven door hernieuwbare energie te versnellen. Dit team beheert 3,2 GW aan duurzame energieprojecten, zoals wind- en zonneparken in 17 landen, ter waarde van £ 6 miljard. Deze projecten genereren genoeg groene energie om elk jaar 2 miljoen huizen van stroom te voorzien, wat gelijk staat aan het verminderen van meer dan 1 miljoen benzineauto’s op de weg. Het bedrijf lanceerde ook de Fan Club, 's werelds eerste lokale energietarief dat goedkopere, groenere energie biedt aan klanten die in de buurt van lokale turbines wonen als het waait, met een korting tot 50%.