loading...

731,5 MW groene stroom voor de toekomst

Laatste nieuws

windmill

77 windturbines

green-energy

3 TWh per jaar

households

825.000 huishoudens equivalent

diagram

2.3% van totale Nederlandse elektriciteitsvraag

bolt

117 km totaal 66kV

Blauwwind

Blauwwind is het consortium dat Borssele III & IV heeft gebouwd en nu exploiteert: een offshore windpark dat duurzame energie voor de toekomst levert.

De aandeelhouders van Blauwwind zijn Partners Group, Shell, Eneco, DGE en Van Oord. Samen voltooiden ze de bouw van een offshore windpark in de Noordzee, gelegen op ongeveer 55 kilometer van de haven van Vlissingen.

Het nu operationele windpark Borssele III & IV heeft een geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW en genereert daarmee duurzame elektriciteit die overeenkomt met 2,5% van de Nederlandse elektriciteitsvraag.


Partners Group

Partners Group is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met 73 miljard euro (83 miljard dollar) aan beleggingsprogramma's in private equity, onroerend goed, infrastructuur en private leningen. Het bedrijf beheert een breed scala aan op maat gemaakte portefeuilles voor een internationale klantenkring van institutionele beleggers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland en er zijn vestigingen over de hele wereld. Partners Group heeft meer dan 1.200 werknemers en is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (symbool: PGHN) met een groot belang in handen van partners en werknemers.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom heeft het bedrijf in aanvulling op de bestaande bedrijfstakken in 2016 de divisie New Energies opgezet. New Energies verbindt de ervaring, partnerships en technische kennis van het bedrijf om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van de divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Eneco

Energieleverancier Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en medewerkers werkt het bedrijf aan de missie ‘duurzame energie van iedereen’. Door te investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken helpt Eneco om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten en diensten, zodat consumenten zelf de regie kunnen nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

INPEX

Met het doel een geïntegreerd energiebedrijf te worden dat bijdraagt aan een stabiele energievoorziening aan bredere gemeenschappen, zet INPEX zich via haar Europese dochteronderneming INPEX Renewable Energy Europe Ltd (IREE), gevestigd in Londen, in voor het commercialiseren van hernieuwbare energiebronnen en het versterken van onderzoek en ontwikkeling (R&D)-activiteiten voor de volgende generatie. INPEX en IREE zullen, na de overname van Blauwwind, het zakelijke potentieel van verschillende soorten hernieuwbare energie blijven onderzoeken, zoals geothermie, dat synergieën heeft met conventionele olie- en gasontwikkeling, evenals offshore windenergie en CO2-methanisering.

Luxcara

Luxcara is een onafhankelijke vermogensbeheerder die institutionele beleggers investeringsmogelijkheden biedt in de internationale markt voor duurzame energie. Het door de eigenaar geleide bedrijf werd opgericht in 2009. Luxcara verwerft, structureert, financiert en exploiteert hernieuwbare energie en gerelateerde infrastructuurprojecten als een langetermijninvesteerder. Het bedrijf is gespecialiseerd in het structureren van overeenkomsten voor de aankoop van stroom op de vrije markt. Luxcara's portfolio omvat zonne- en windenergiecentrales in heel Europa met een totale capaciteit van ongeveer 4 gigawatt en een investeringsvolume van ongeveer 4 miljard euro. Met dit uitstekende trackrecord is Luxcara een van Europa's meest ervaren vermogensbeheerders voor investeringen in hernieuwbare energie.

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers heeft meer dan 165 jaar ervaring in het beheer van de activa van de Swiss Life Group. Deze verzekeringsachtergrond heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de beleggingsfilosofie van Swiss Life Asset Managers, die wordt beheerst door principes als waardebehoud, het genereren van consistente en duurzame prestaties en een verantwoorde benadering van risico's. Swiss Life Asset Managers biedt deze bewezen aanpak aan externe klanten in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Het Infrastructure Equity-platform van Swiss Life Asset Managers beheert voor haar klanten en partners actief investeringen in niet-beursgenoteerde infrastructuuractiva en bedrijven in alle belangrijke subsectoren van de infrastructuur, waaronder een wereldwijd gediversifieerde hernieuwbare energieportefeuille van meer dan 5,7 GW.

Glennmont Partners

Glennmont Partners is een van de grootste fondsbeheerders van Europa die zich uitsluitend richt op investeringen in schone energie-infrastructuur. Glenmont haalt langetermijnkapitaal op om te investeren in projecten voor alternatieve energieopwekking, zoals windmolenparken, biomassacentrales, zonneparken en kleinschalige waterkrachtcentrales. Glenmont heeft een gespecialiseerd, internationaal team met een enorme collectieve ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten voor de opwekking van duurzame energie. Het team werkt al sinds 2007 samen en heeft een reputatie opgebouwd voor het doen van intelligente langetermijninvesteringen die absoluut rendement opleveren. In 2021 werd Glennmont overgenomen door Nuveen, de vermogensbeheertak van TIAA.