Borssele III & IV van Blauwwind-consortium bereikt financial close

28 juni 2018 - Het Blauwwind-consortium heeft vandaag aangekondigd dat de financiering van windpark Borssele III & IV in de Noordzee rond is.

Dit luidt de start in van de bouw en daaropvolgende inbedrijfstelling van 77 V164-9,5 megawatt (MW) door MHI Vestas geleverde windmolens met een totale capaciteit van 731,5 MW, wat overeenkomt met het energieverbruik van zo'n 825.000 huishoudens*. De totale productie per jaar zal naar verwachting 3.000 gigawattuur (GWh) bedragen. In het vierde kwartaal van 2019 zal worden begonnen met de belangrijkste bouwwerkzaamheden. De productie zal begin 2021 van start gaan.

De leden van het consortium zijn Partners Group** (45%), Shell (20%), DGE*** (15%), Eneco Groep (10%) en Van Oord (10%). Het consortium heeft met Shell en Eneco Groep overeenkomsten afgesloten (Power Purchase Agreements) waarin is vastgelegd dat zij voor een periode van 15 jaar allebei 50% van de gegenereerde energie zullen afnemen. Van Oord zal de balance of plant-werkzaamheden voor het project uitvoeren, bestaande uit ontwerp, levering en bouw van de funderingen en de verbindingskabels. Het offshore-transformatorstation Borssele Beta wordt ontworpen en gebouwd door netwerkbeheerder TenneT.

In de eerste 15 jaar na inbedrijfstelling ontvangt Blauwwind onder de Nederlandse SDE+ subsidieregeling een gegarandeerde prijs van € 54,49/MWh. Daarna wordt de energie verkocht tegen de op de groothandelsmarkt geldende energietarieven. De deels gefinancierde investeringskosten voor de constructiefase bedragen 1,3 miljard euro.

Offshore windproject

"Ik ben trots op het team dat de tender- en ontwikkelingsfase van dit project professioneel en met passie heeft uitgevoerd", aldus Erik de Boer, als projectdirecteur bij Blauwwind verantwoordelijk voor de fase tot financial close. Roeland Borsboom is aangesteld als projectdirecteur voor de fase tot realisatie. Hij zal het momentum achter Borssele III & IV verder voortzetten met een focus op veiligheid en een businesscase van hoge kwaliteit.

“Borssele vormt een interessante mogelijkheid om samen met ervaren partners te investeren in een hoogwaardig offshore windproject”, aldus David Daum, senior vice president Private Infrastructure Europe bij Partners Group. “De Nederlandse overheid heeft in het Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen toegezegd dat in 2023 16% van de energie duurzaam zal worden geproduceerd. Wij zijn van mening dat het project precies op tijd is om Nederland cruciale ondersteuning te bieden bij het behalen van deze doelstelling.”

“Offshore windenergie is potentieel de grootste duurzame bron in Noordwest-Europa. Borssele III & IV biedt ons de mogelijkheid om onze deskundigheid op het gebied van en ervaring met grootschalige, geïntegreerde offshoreprojecten in te zetten”, aldus Mark Gainsborough, executive vice president New Energies bij Shell. “Deze belangrijke investering is onderdeel van Shells New Energies-strategie. We verwachten tot 2020 gemiddeld 1-2 miljard euro per jaar te investeren in nieuwe en snel groeiende onderdelen van de energiesector.”

“We zijn verheugd dat deze belangrijke mijlpaal is bereikt en dat we weer een stap hebben gezet richting het waarmaken van dit innovatieve offshore windproject”, aldus Keiichi Suzuki, CEO van Diamond Generating Europe (DGE). “Deze mijlpaal ondersteunt DGE bij het vergroten van zijn positie op het gebied van duurzame energie en draagt daarmee bij aan de realisatie van DGE's missie, te weten ‘het leveren van schone en slimme energie aan iedereen’.”

Van oord

Van Oord voert niet alleen het balance of plant-contract uit, maar is ook lid van het consortium en heeft een aandelenbelang van 10% in het project. “Deze betrokkenheid toont aan dat wij groot belang hechten aan het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame energie. De bouw van dit offshore windpark is een belangrijke stap richting het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid”, aldus Pieter van Oord, CEO van Van Oord.

“Het rondkrijgen van de financiering van Borssele III & IV is een bijzondere mijlpaal”, aldus Kees-Jan Rameau, chief strategic growth officer van Eneco Groep. “Het betekent dat dit project zelfs met dit historisch lage subsidieniveau aantrekkelijk genoeg is om voldoende rendement te bieden voor de aandelen- en schuldfinanciering. Eneco neemt 50% van de geproduceerde groene stroom van dit project af, wat een significante bijdrage levert aan onze primaire doelstelling om bedrijven en consumenten in Nederland te voorzien van nog meer groene en lokaal geproduceerde energie.”

“Borssele III & IV is zowel voor de offshore windenergiesector als voor MHI Vestas een memorabel project”, aldus de CEO van MHI Vestas, Philippe Kavafyan. “Voortbouwend op onze uitstekende eerdere prestaties in Nederland, zijn wij verheugd dat we 's werelds meest krachtige windmolen, de V164-9.5 MW turbine, in kunnen gaan zetten in de Nederlandse territoriale wateren. MHI Vestas is trots dat het daarmee Nederland kan ondersteunen om voorloper te blijven op het competitieve terrein van offshore windenergieproductie.”

* Op basis van de berekening 700 MW x 4.000 uur = 2.800.000 MWh : 3,4 MWh = 823.529 huishoudens.

**Partners Group investeert namens zijn klanten.

*** DGE is een 100%-dochteronderneming van Mitsubishi Corporation. DGE ontwikkelt, bouwt en exploiteert in Europa en het Midden-Oosten activa voor de productie van energie met een (bruto) capaciteit van 5 GW. Mitsubishi Corporation is een van de grootste Japanse investerings- en handelsbedrijven en streeft niet alleen naar economische waarde, maar ook naar wereldwijde sociale en ecologische waarde.