employees on site

Veilig werken en omgeving

Veiligheid staat voorop.

Onze verantwoordelijkheid

Blauwwind is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en exploitatie van offshore windpark Borssele III & IV en daarmee ook verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en bescherming van de omgeving van het project. 

Goal Zero

Daarom zal Blauwwind deze zaken behandelen als cruciale bedrijfsactiviteiten en heeft zich gecommitteerd aan Goal Zero.

Dit betekent:

  • Geen letsel voor mensen
  • Geen schade aan de flora en fauna
  • Geen vergunningsschendingen 

Gedragscode

Daarnaast heeft Blauwwind een gedragscode opgesteld om deze doelstellingen te behalen. Deze gedragscode geldt voor alle aannemers die op het project werken. Hierdoor is er extra aandacht voor veiligheid en is het een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk.

windmills on scenic view

What will transport look like in 2040

Met alle ontwikkelingen op de Noordzee en verschillende functies die de Noordzee heeft, vindt Blauwwind het belangrijk om de natuur te beschermen en ondersteunen.

UXO's

Nadat de UXO’s (Unexploded Ordnances, oftewel niet-ontplofte munitie) weggehaald zijn die na de Tweede Wereldoorlog in de Noordzee zijn blijven liggen, beginnen de werkzaamheden. 

FaunaGuard

Zo wordt bijvoorbeeld de FaunaGuard van Van Oord gebruikt om proactief zeedieren af te weren. De marine zet dit apparaat ook in bij het opruimen van de UXO’s.

Akoestisch apparaat

De FaunaGuard is een innovatief akoestisch apparaat dat gebruik maakt van specifieke onderwater akoestiek waardoor zeedieren tijdelijk worden weggejaagd, zodat ze geen last hebben van de bouwactiviteiten.

Alt tag of the image

What will transport look like in 2040

Verder gaat Van Oord gebruik maken van het nieuwe AdBm geluidsmitigatiesysteem (het Noise Mitigation System (NMS)), wat onderwatergeluid reduceert dat vrijkomt bij het heien van windmolenfundaties op zee.

Het minimaliseren van geluidsoverlast

De NMS gebruikt speciale akoestische resonatoren om heigeluid te verminderen en werkt eigenlijk alsof het jaloezieën zijn die eenvoudig omhoog en naar beneden gaan. In combinatie met een Big Bubble Curtain (BBC), voldoet dit systeem aan de Nederlandse en Belgische norm voor geluidsemissie op zee. 

De Noordzee

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Aangezien windparken op zee lange tijd niet toegankelijk waren voor derden, maar deze parken steeds meer ruimte innemen op de Noordzee is in 2015 besloten om deze regel aan te passen.

Doorvaart en medegebruik

Daarom is vanaf 1 mei 2018 doorvaart en medegebruik van Nederlandse windparken toegestaan is op de Noordzee. Dit betekent dat drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk zijn voor schepen met een lengte tot 24 meter.

Offshore windparken

Dat gaat om Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. 

Ondersteuning van de natuur

Deze regels gelden ook voor de nieuwe windparken op de Noordzee, zoals Borssele III & IV. Samen met belanghebbenden is Blauwwind actief bezig om hier invulling aan te geven. Ter ondersteuning van de natuur doet Blauwwind bijvoorbeeld mee aan een pilot om platte oesters te plaatsen op een aantal van de funderingen van de windturbines van het windpark. Daarnaast staat Blauwwind ervoor open om middels gesprekken met belanghebbenden te kijken naar eventuele andere initiatieven. 

Ook interessant