windmill on grey background

Geschiedenis

In 2013 hebben 40 partijen een Energieakkoord gesloten waarin staat dat er in 2023 in totaal 4450 MW aan wind op zee operationeel moet zijn om zo in 2023 16% hernieuwbare energieopwekking te realiseren.

Gebieden in de Noordzee

Als onderdeel van de uitvoering van het SER Energieakkoord heeft de overheid een aantal gebieden aangewezen op de Noordzee waar offshore windparken gebouwd mogen worden.

De voorwaarden

Hierbij regelt de Rijksoverheid alle voorwaarden om deze windparken aan te kunnen leggen: waar ze precies moeten komen te staan, de juiste vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet via TenneT.

Het plaatsen

Daarnaast doet de overheid onderzoek naar de opbouw van de kavel, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens, zodat dit na toekenning van de vergunning niet meer gedaan hoeft te worden. Bovendien stelde de overheid via subsidies geld beschikbaar voor de aanleg van deze parken.

Tijdlijn van het consortium Blauwwind

 • Blauwwind project gaat van start

  De financiering van het windpark is rond  en het project kan worden gestart.

 • Uitbreiding van het consortium

  In januari 2018 trad Partners Group toe tot het consortium en nam daarbij 45% van de aandelen, waarna de verdeling als volgt werd: Partners Group (45%), Shell (20%), DGE (15%), Eneco (10%) en Van Oord (10%). 

 • Winnaar van de tender

  Maandag 12 december 2016 maakte Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat Blauwwind II c.v., een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE, winnaar is van de tender Borssele kavels III en IV. Het consortium won de tender met 5,45 cent per kilowattuur.

 • Borssele kavels III en IV

  De tender voor de subsidie en vergunning van het windenergiegebied Borssele III & IV was open van 16 tot en met 29 september 2016. 

Ook interessant